ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นผสมสารความเร็วสูง (Homogenizer) จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว 59340090 Salinee Suksawat | อ่านข่าวทั้งหมด 186 ครั้ง