ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชั้นวางของปรับระดับได้ จำนวนไม่ต่ำกว่า ๕ ชั้น จำนวน ๖๖ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Pongpol Seuabpongpattana | อ่านข่าวทั้งหมด 279 ครั้ง