ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเข็นเวชภัณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ x ๒๐ x ๓๒ นิ้ว ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Salinee Suksawat | อ่านข่าวทั้งหมด 279 ครั้ง