ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเข็น ๒ ชั้น ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Saisunee Donchai | อ่านข่าวทั้งหมด 424 ครั้ง