ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชั้นสแตนเลสสำหรับเก็บของภายในหน่วยจ่ายกลางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ x ๔๕๐ x ๑๕๐๐ มม. ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๗ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Pongpol Sonsawaengpol | อ่านข่าวทั้งหมด 263 ครั้ง