มฟล จัดดนตรีในสวน เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน  ครั้งที่ 1” (Music and Museum) ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจสำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่นอกจากการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการแล้ว ยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้ชีวิตที่มีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในงานครั้งนี้มีทั้งการแสดงดนตรีโฟล์คซองคำเมือง ร้องเพลงประสานเสียง โดยวงดนตรีมหาวิทยาลัย MFU Band การแสดงจากชมรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง และการฟ้อนรำล้านนาจากชมรมนาฏศิลป์ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับชมจำนวนมาก

 |   |  นักศึกษา พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ศิลปวัฒนธรรม  |  2067 ครั้ง