ด่วน! MFii รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Research To Market 2020 (R2M 2020) 

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 หรือ Research To Market 2020 (R2M 2020)  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยมีส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ดำเนินโครงการ เปิดรับถึงวันที่ 4 กันยายน 2563

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่จำกัดระดับและชั้นปี

2. สมาชิกในทีม 3-5 คน

3. 1 ทีม ต้องประกอบด้วยสมาชิกที่แตกต่างกัน 2 สาขาวิชาขึ้นไป

4. ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม อย่างน้อย 1 คน

สิ่งที่จะได้รับ

- แนวคิดในการทำแผนธุรกิจ

- ลุ้นเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค

- ประกาศณียบัตรในการเข้าร่วมโครงการ

- ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครได้ที่ forms.gle/AgvrSG3DTB9Zehar9

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-7015 และ 0-5391-6392

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  1139 ครั้ง