อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น


ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์มัลลิกา มาตระกูล อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563” จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และกรรมการอำนวนการกิตติมศักดิ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชัชรี ลิ้มทจิตต์ สมาคมพยาบาลฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
 

 |   |  1199 ครั้ง