รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง มูลค่าทุนละ 20,000 บาท นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครรับทุนการศึกษา ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครขอรับทุน

  1. เพศชาย มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป
  3. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 4 (หลักสุตร 5 ปี) 
  4. ศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
  5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ในปีที่รับทุนนี้   

ระยะเวลาในการรับสมัคร 
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ได้ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-916187

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด 
ใบสมัครทุนการศึกษา มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์

 |   |  1463 ครั้ง