ขอเชิญร่วมกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการกิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศ Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

     สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มฟล. ได้จัดกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการกิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศ Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิสาหกิจเริ่มต้นแสดงผลงานและเสนอชื่อวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพเข้าร่วมงาน Startup Thailand League 2017 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 11 ทีม โดยจะมีการจัดแสดงผลงานในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม รีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 1486 ครั้ง