นศ. IT คว้ารางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 120,000 บาท ในโครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมนักเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ (Tech Startup Entrepreneurs Camp)  จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กองทุนและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ณ อาคารสุรยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้รับเงินรางวัลจำนวน 120,000 บาท

โครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp เป็นกิจกรรมฝึกอบรมและนำเสนอในรูปแบบ Pitching โมเดลธุรกิจสำหรับกลุ่ม Startup ด้าน Application เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้มีความพร้อมมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นเป็นผู้ประกอบการด้าน Startup เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่รู้ทันโลกดิจิทัล โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จาก Commentator ชื่อดังจากองค์กรชั้นนำของเมืองไทย เช่น บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ เป็นต้น

สมาชิกทีม Pet Guard ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในชื่อแอปพลิเคชั่น Pet Guard ประกอบด้วย

นายธัญวุฒิ  เฉลิมพงษ์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

นายพสิษฐ์  อยู่โต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

นายนาวิน  เด่นดวง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

 

นอกจากนี้นักศึกษา มฟล. อีก 1 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศคือทีม Teach Me ชื่อแอปพลิเคชั่น Teach Me  ประกอบด้วย

นางสาวพัชรพร โพธิสุข  นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

นายวรากร กันทะวงค์  นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

 

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต

อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ

 

ที่มา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 2074 ครั้ง
  • #สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ