MFii ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2020 ชิงเงินรางวัล กว่า 125,000 บาท

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี (ระดับปริญญาตรี โท เอก) สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2020 เพื่อชิงเงินรางวัล กว่า 125,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ พร้อมร่วมกิจกรรม Startup Coaching Camp ปูพื้นฐานธุรกิจแน่นๆ กับทีมวิทยากร Startup ระดับประเทศ

สมัครทีมละ 3-5 คน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563
ช่องทางการสมัคร https://bit.ly/2RSfrw8
หรือเข้าร่วมกลุ่มไลน์ MFU Startup 2020 ได้ที่ https://line.me/R/ti/g/zj4GNLcrkI
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมือของสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการแข่งขัน Startup Thailand League 2020 ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม และมีศักยภาพเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial university) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาธุรกิจจากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ และเป็น New Engine of Growth ของประเทศ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1888 ครั้ง
MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม