อาจารย์ มฟล. รับรางวัล "SFE-T.Sen Oration award 2020” จากประเทศอินเดีย

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญ​ทรัพย์​  รองคณบดี​สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ​ และหัวหน้าศูนย์​นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร​ มหา​วิทยาลัย​แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้าได้รับรางวัล​ "SFE-T.Sen Oration award​ 2020”  จาก Society​ of  Ethnopharmacology​ ประเทศอินเดีย​ ภายในงาน​ SFEC2020 7th International​ Congress​ of​ Society for​ Ethnopharmacology, India ณ​ Jamia Hamdard University  รางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและวิชาการด้าน Ethnopharmacology​ ที่ก่อประโยชน์ต่อสังคมและเครือข่าย โดยภายในงานมีนักวิจัยและนักวิชาการจาก​ 43​ ประเทศทั่วโลก และมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานถึง 1,600 คน

  • 1577 ครั้ง
  • #สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ