มฟล. ขอเชิญร่วมเสวนาหัวข้อ "Writing Border : บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ กับการเขียนความเป็นชายแดนผ่านงานชาติพันธุ์นิพนธ์”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเสวนาวิชา “คน” ในพื้นที่ชายแดน ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "Writing Border : บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ กับการเขียนความเป็นชายแดนผ่านงานชาติพันธุ์นิพนธ์” วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 414 อาคารสำนักวิชา 1 (E1) ชั้น 4 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

รายละเอียดกิจกรรมดังนี้

08.30-08.50 น.        ลงทะเบียน
 

08.50-09.00 น.        กล่าวเปิดการเสวนาโดยคุณสืบสกุล กิจนุกร
                                ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที

09.00-10.00 น.        “อ่านชีวิตและงานของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์”
                                โดย อาจารย์นิคม บุญเสริม
                                วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.00-11.00 น.        “ยูโทเปียแห่งฉัน: ประเทศไทยในความใฝ่ฝันของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์”
                              โดย  คุณทศพล ศรีนุช
                               นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 11.00-12.00 น.        “อ่านทวนน้ำงานบุญช่วย ศรีสวัสดิ์”
                               โดย รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
                                คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

12.00-12.15           ซักถาม-แลกเปลี่ยน
 

                                    --ดำเนินรายการโดย คุณสืบสกุล กิจนุกร --   

  • 1356 ครั้ง
  • #สำนักวิชานวัตกรรมสังคม