เด็กไอทีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน NTT Digital Challenge 2020

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงาน การแข่งขัน NTT Digital Challenge 2020 จัดโดย บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด  (NTT Thailand) ณ อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์  ในงานนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 120 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สมาชิกทีม Illuminatus ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกอบด้วย

นายพศุตม์  รัศมีจันทร์    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นายลัทธพล  สุวรรณกนิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นายดนุวศิน สิทธิวรชาติ   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โดยมี อาจารย์ ดร. มาหะมะ เซะบากอ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานจริงให้กับนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงการพบปะเพื่อนร่วมสายงานต่างมหาวิทยาลัย และสร้างโอกาสในการร่วมงานกับ NTT Group  

“NTT Digital Challenge 2020” เป็นการแข่งขันความรู้ทางด้านไอที โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 แขนง คือ ด้าน Network ด้าน Security และด้าน Programming สำหรับการทดสอบจะมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ทำได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัลและมีสิทธิ์ในการเป็นพนักงานของ NTT อีกด้วย

นอกจากนี้สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้ส่งนักศึกษาอีก 2 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

ทีม 3SUM

นายซีโมน ยศบุญ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นายต้นกล้า มณีรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นายสักรีรินทร์ ธาตุอินจันทร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทีม OGP

น.ส.เบญจวรรณ ธิเขียว สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

นายปริญ  สันติสุข สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

นายพรศักดิ์  ศรีแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  1823 ครั้ง