ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -๘๐ องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 371 ครั้ง