ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคางานจ้างวางระบบสายสัญญาณ Fiber Optic จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Salinee Suksawat | อ่านข่าวทั้งหมด 376 ครั้ง