ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕๔ เครื่อง ระยะเวลา ๓๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 327 ครั้ง