ประกวดราคาซื้อที่นอนแบบฟองน้ำอัด ขนาด 3x6 ฟุต จำนวน 385 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Salinee Suksawat | อ่านข่าวทั้งหมด 500 ครั้ง