มฟล. จัดห้องสมุดให้โรงเรียนในเชียงรายในโครงการ 'ห้องสมุดพี่ช่วยน้อง'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วม ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการ “ห้องสมุดพี่ช่วยน้อง” ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จ.เชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาหนังสือ สื่อและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่เหมาะสม การจัดระเบียบและหมวดหมู่หนังสือที่ถูกต้อง การจัดและตกแต่งห้องสมุดให้มีความสวยงาม และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ของเด็ก และในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 จะจัดโครงการนี้ที่โรงเรียนบ้านแม่แพง อำเภอแม่จัน จ.เชียงรายอีกด้วย

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 863 ครั้ง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาศูนย์บริการวิชาการ