มฟล. จัดกิจกรรมตามรอยปณิธาน ปลูกแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้นักศึกษาใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

 

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จัด กิจกรรมตามรอยปณิธาน (Follow the Path of Royal Family) เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (How to live and learn on campus) ได้รับเกียรติจาก นาวาเอกวุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผู้บังคับหน่วย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวแม่น้ำโขงเขตเชียงราย เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในหน้าที่และงานจิตอาสา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มฟล. ได้รับฟัง ทั้งยังได้เล่าถึงแรงบันดาลใจสำคัญในการทำงาน นั่นก็คือ ด้วยการเดินตามรอยพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งหลายครั้งทรงเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในภารกิจต่างๆ และพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่ได้ออกพระนาม รวมถึงเหตุการณ์ที่ได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจร่วมกับ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก ในครั้งนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานสิ่งของจำเป็นและครัวพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นับพันคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จภารกิจ ยังความซาบซึ้งให้แก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่มาช่วยเหลืองานในครั้งนั้นเป็นอย่างมาก นับว่าทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เดินตามรอยแบบอย่างที่ดีงามนี้ต่อไป

 |   |  นักศึกษา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จิตอาสา  |  943 ครั้ง