นักศึกษาอาชีวอนามัยรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด Safety Ambassador Youth 2019

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

นายอาซาน ปริยวาทิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด Safety Ambassador Youth 2019 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนการประชาสัมพันธ์งานด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ในอนาคต

สำหรับผู้เข้าแข่งประกวดในรอบแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 88 คน (ชาย 44 หญิง 44) และมีการคัดเลือกให้เหลือ 38 คนในรอบแรก โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกได้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพฯ  ระหว่างวันที่ 22-23  มิถุนายน 2562 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายเพียง 14 คนสุดท้าย ซึ่งนายอาซาน ปริยวาทิต จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ในครั้งนี้

นอกจากนี้หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรม gas detector สำหรับการตรวจประเมินระดับสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน ภายในงานอีกด้วยโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายพันคน

 

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  |  1966 ครั้ง