ชมรมสวัสดิการ มฟล. ร่วมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     ชมรมสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุยนายน 2562 ณ ห้อง 518 อาคารปรีคลินิก (M3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการประเมินสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น และมีความรู้ความสามารถในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ทั้งในสถานการณ์ผู้ช่วยเหลือคนเดียว หรือสองคน (Basics CPR)  และในระดับที่สามารถใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้ (Basic CPR & AED) โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นทีมวิทยากร และมีสมาชิกชมรมสวัสดิการและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 

ข่าว คึกฤทธิ์ พลเยี่ยม

ภาพ พลเอก ศิริเวชอำนวยกิจ

ข้อมูล ชมรมสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  |  1127 ครั้ง