สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. ให้การต้อนรับอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรกร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 มาบรรยายในหัวข้อ เรื่อง งานวิจัยบูรณาการสำหรับการเรียนการสอน นวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดย ผศ.ดร.วรกร ได้บรรยายและยกตัวอย่างผลงานวิจัยของท่านที่ได้จดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรต่างๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้มีแนวทางการสร้างผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคต

ที่มา: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 800 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์