มฟล.ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัด อบรมค่ายดนตรีและค่ายขับร้องให้แก่เยาวชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล (ค่ายดนตรี) โดยวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (TYO) วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (TYW) และการขับร้องประสานเสียง (ค่ายขับร้อง) โดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (TYC)  ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีเยาวชนที่มาจากกรุงเทพฯ เข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน ตลอดระยะเวลา 5 วัน

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้จัดพิธีเปิดการอบรมฯ ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) โดยได้รับเกียรติจากนายภาสกร บุญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี และ อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเยาวชนในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 จำนวนกว่า 150 คน

ทั้งนี้ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 จะเปิดการแสดงฟรีคอนเสิร์ต “ดนตรีบรรเลง ขับเพลงประสาน” ร่วมกันระหว่าง TYO, TYW, TYC และเยาวชนจากจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. 0-5391-037

  • 1881 ครั้ง
  • #ส่วนประชาสัมพันธ์