รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น


            ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการได้รับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ตามที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการของโรงเรียนให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้วยเป็นผู้อุทิศตนบำเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ และได้รับมอบโล่เกียรติคุณในโอกาสวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-11.30 น. ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1957 ครั้ง