นักศึกษา มฟล. คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand MICE Youth Challenge 2019 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งนานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ชนะการแข่งแผนธุรกิจไมซ์ในรายการ THAILAND MICE YOUTH CHALLENGE 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ชนะการแข่งแผนธุรกิจไมซ์ในรายการ Thailand MICE Youth Challenge 2019 จัดการแข่งขันโดยสำนักงานส่งเสริมการประชุมเเละนิทรรศการแห่งประเทศไทย(TCEB) ณ มหาลัยวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยสำนักวิชาการจัดการได้ส่งทีม Mutelu Expro และ Canabiz Thailand เข้าแข่งขัน จาก 6 ทีมสุดท้ายจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผลปรากฏว่าทั้งสองทีม ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ ในรายการ AFECA Asia MICE Youth Challenge ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ โดยมีอาจารย์ธีรพันธ์ ทัศนิยม อาจารย์กุสุมา ทุ่งพรวน อาจารย์ ดร.อาทิตยา ปาทาน และอาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม

 

รายชื่อสมาชิกทีม Mutelu Expro

1. นางสาว เมทินี บุญสุข     

2. นางสาว ยุพารัตน์ บุญรัตน์ 

3. นางสาว ยุวนารถ พรพานิช

4.นางสาว วชิราภรณ์ พลรักษา

 

รายชื่อทีม Canabiz Thailand

1.นางสาว มาริษา เพชรสุทธิ์   

2.นางสาวรัตนา ศักดิกุล        

3.นายบริหาร จิตติละอองวงศ์ 

4.นางสาวสุพัตรา ดอนสี       

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1275 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดการ