ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2019

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจำนวน 2 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในงาน Demo Day

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2562 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2019 สนามที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

1. ทีม BMG (นายสิรภพ ผามั่ง นายนาวิน แดงนวล นางสาวปิยาภรณ์ เถื่อนถ้ำ นางสาวอาทิตยา เกษรแก้ว นางสาวพันสิรา กั่วพานิช สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวภวันรัตน์ อิ้วหะซั่ว สำนักวิชาการจัดการ) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อนำไปพัฒนา Prototype 25,000 บาท พร้อมรับเงินรางวัลพิเศษ 50,000 บาท จากผลงาน Sector: Health Tech (BMG เป็นถุงมือที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำนมลดอาการปวดคัดเต้านม และรักษาอาการท่อน้ำนมอุดคันของคุณแม่โดยใช้ความร้อน)

2. ทีม Prof.Gems (นางสาวสุทัสสา สานนท์ นายธนภัทร สนองญาติ นางสาวเกตุชนก วิศวนาวิน สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวศุทธินี เพชรเสถียร สำนักวิชานิติศาสตร์ และนางสาวเจนจินตา ภู่จินดา สำนักวิชาการจัดการ) ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในงาน Demo Day ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อนำไปพัฒนา Prototype 25,000 บาท

ที่มา : สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1528 ครั้ง
MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม