นศ.ไอทีคว้ารางวัล Very Good Paper 2 ทีม จากงาน AUCC 2019

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัล Very Good Paper จำนวน 2 ทีม ในการแข่งขัน The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2562 โดยมีรายชื่อผลงานและชื่อสมาชิกดังต่อไปนี้

ชื่อผลงาน “Handing Imbalance Problem in Convolutional Network for Astronomical Data Classification”

1.     MISS JINGJING LIU สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.     รศ.น.อ.ดร.ทศพล บุญเกิน อาจารย์ที่ปรึกษา

3.     ผศ.ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน   อาจารย์ที่ปรึกษา

4.     DR.JAMES MULLANEY  ที่ปรึกษา

ชื่อผลงาน “A STUDY OF MULTITHREADING IN A JAVA PROGRAM FOR SIMULATINV BASIC AROUINO FUNCTIONS”

1.     นายชนินทร์ คุปตเมธี สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

2.     นายณัฐชัย สันต์สุขเสริม สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

3.     รศ.น.อ.ดร.ทศพล บุญเกิน  อาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  1177 ครั้ง