การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน 2 ลักษณะ ดังนี้

  • กยศ.ลักษณะที่ 1 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
  • กยศ.ลักษณะที่ 2 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)

นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผู้ยืม และดำเนินการตามปฏิทินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562

  1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับรายใหม่ และรายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา)
  2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับรายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา) เคยกู้ยืมใน มฟล.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ห้อง กยศ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ห้อง 112 ชั้น1 อาคาร D1)
โทร. 053-916381, 053-916382
Facebook search : กยศ.มฟล

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 20214 ครั้ง