ศิลปศาสตร์โชว์ ครั้งที่ 16 จัดละครเวทีภาษาอังกฤษเรื่อง MELACENSUS : THE CURSE OF DESTINY

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด กิจกรรมศิลปศาสตร์โชว์ ครั้งที่ 16 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ของนักศึกษาและคณาจารย์ในสำนักวิชา ทั้งทางด้านทักษะการสื่อสาร ความสามารถพิเศษ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี ในการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงจากผู้นำเชียร์ในเพลงศรีศิลปศาสตร์ การแสดงตีกลองสะบัดชัยจากนักศึกษานานาชาติ การแสดงจากเหล่าคณาจารย์ และไฮไลท์ของงานก็คือ การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเรื่อง MELACENSUS : THE CURSE OF DESTINY ทำการแสดง กำกับการแสดง ออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบแสงสีเสียง โดยนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งล้วนเป็นการแสดงถึงศักยภาพของสำนักวิชาศิลปศาสตร์อย่างรอบด้าน โดยมีผู้สนใจเข้ารับชมจำนวนมาก

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 2128 ครั้ง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์