ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) รอบสำนักวิชา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) รอบสำนักวิชา นักศึกษาต้องเข้ารับสัมภาษณ์ที่สำนักวิชาของตนเอง ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 (ทางสำนักวิชาจะเป้นผู้กำหนดวันสัมภาษณ์)

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ คลิก

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
อาคาร D1 ชั้น ห้อง 113
โทรศัพท์ 053-916186

 |   |  1799 ครั้ง