นักศึกษาไอทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขัน G-CON 2019

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ทีม Princess ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จากการแข่งขัน G-CON 2019 โดยมีกำหนดแข่งรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 จัดการแข่งขันโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

การแข่งขัน G-CON  เป็นการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ G-CON  โดยในรอบนี้มี 12 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และ Passion ในการนำเสนอความคิดแปลกใหม่ โดยทีม Princess นำเสอนผลงานในชื่อ “นัด กับ Nurse" แอปพลิเคชั่นรวบรวมพยาบาล สามารถเรียก แมชกับพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ที่ดูแลตัวเองไม่ได้ เพียงแค่ปลายนิ้ว โดยประยุกต์ใช้ GNSS บอกตำแหน่งเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

นายพรเทพ นวกิจกนก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมผลิตภัณฑ์อวกาศ สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของจิสด้า กล่าวเปิดงานว่า G CON เป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงภาคธุรกิจ โดยจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ให้มีองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานที่จะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทีม Princess ประกอบด้วย

1. นางสาวจินตรา แซ่จาง

2. นางสาวแพรวพรรณ โตเจริญกุล

3. นางสาวอาทิตยา เกษรแก้ว

ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา

1. ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต

2. ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ

3. ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง

 

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  952 ครั้ง