รับสมัครทุนการศึกษา มฟล. ประจำปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา มฟล. ประจำปีการศึกษา 2562 นักศึกษาที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดด้านล่าง นำส่งเอกสารที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ชั้น 1 ห้อง 113 ตามกำหนดการในปฏิทินดำเนินงานทุนการศึกษา

 1. ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 61 - 57)
 2. ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวสุขศิริ ขัตติยะ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 053-916186, 053-916187
Facebook search : ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. รายละเอียดทุนการศึกษา
  2. กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1
  3. กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 2
  4. แบบคำขอทุนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
  5. แบบคำขอสำหรับนักศึกษาใหม่

 |   |  18677 ครั้ง