MFU Wellness Center จัดอบรมสมาธิบำบัด เพื่อชีวิตที่เป็นสุข

หมวดหมู่ข่าว: Update - Wellncess Center ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์บริการสุขภาพ MFU Wellness Center ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพที่ดี กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านจิตบำบัดเพื่อการมีชีวิตที่ดี หัวข้ออบรม “สมาธิบำบัด เพื่อชีวิตที่เป็นสุข” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดงาน ณ ห้อง 302 อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี พระวิปัสสนาจารย์ ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา บรรยายธรรมเรื่อง ประธีปธรรม นำจิตใจ สร้างความสุข

โดยมีประชาชน บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งระหว่างการบรรยายธรรมผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ เพื่อชีวิตที่เป็นสุขเพื่อเป็นหลักและแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

  • 1523 ครั้ง
  • #MFU Wellness Center