มฟล. จัดค่ายพนักงานใหม่บ่มเพาะความรักและสามัคคีในองค์กร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการค่ายพนักงานใหม่(สายปฏิบัติการ) โดยมีพนักงานใหม่จำนวนกว่า 100 คน ในหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทีั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารวนาสวรรค์ วนาศรม มฟล. จัดโดยส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มฟล. 

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าวว่า การจัดค่ายพนักงานใหม่ครั้งนี้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหลายคนอาจจะไม่รู้จักมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่ามีความมุ่งมั่นไปในทิศทางใด หลายคนมาทำงานที่นี่ด้วยความตั้งใจและมีความสามารถหลากหลายทักษะ แต่เมื่อเรามาทำงานในสถานที่เดียวกันแล้วเราจำเป็นจะต้องรู้จักรากเหง้าและหล่อหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

“ผมอยู่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มามากกว่า 20 ปี ตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างอาคารหลังแรก ดังนั้นผมจึงเป็นคนที่รู้จักมหาวิทยาลัยแห่งนี้ดีที่สุด และผมอยากให้ทุกคนรู้จักแบบเดียวกันกับผม ‘ผมรักและผูกพันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากเพราะเป็นผู้สร้างและได้มองเห็นความเติบโตของมหาวิทยาลัยนี้มา 20 ปี พนักงาน มฟล. ยุคแรกๆที่มาทำงานเค้าอยู่ร่วมกันในห้องๆ เดียว ทานข้าวด้วยกัน ทำงานด้วยกัน เห็นหน้าสนทนากันทุกวันทุกคน ทำให้เกิดความรักและเข้าใจว่าทำไมเราต้องเสียสละเพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เติบโต ผมอยากให้พนักงานรุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาได้เข้าใจและรู้สึกมีส่วนร่วมกับการทำให้ มฟล. เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง” รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าว

สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น 2 วัน 1 คืน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟังนโยบายการบริหาร การทำงานด้านต่างๆ จากคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของ มฟล. พร้อมทั้งทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

 |   |  ส่วนการเจ้าหน้าที่