ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ให้ ลงทะเบียนรับทราบผลการพิจารณา

เพื่อส่วนพัฒนานักศึกษาจักได้ส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยังกลุ่มไลน์นักศึกษาทุนการศึกษาต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทร. 053916187
Facebook ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

--------------------------------------------------------------

MFU Scholarship Result Announcement of academic year 2024 (1st round)
Namelist 

The eligible candidates reponse

For more information,
SDAD - Student Welfare Department
Tel. 053-916187
Facebook ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 603 ครั้ง