ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมเกษตร อาหาร และโลจิสติกส์

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการไม่เก็บค่าลงทะเบียน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท เปิดรับสมัครครูและนักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมเกษตร อาหาร และโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและแบบตอบรับ คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ (ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ)

โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8041-4

E-mail: special.cas@mfu.ac.th

  • 73 ครั้ง