มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 'สมเด็จย่า'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยมี พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีตัวแทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงรายและผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเริ่มจากขบวนแห่เครื่องสักการะของบุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานจากชุมชน หน่วยงานภายนอก มายังพระราชานุสาวรีย์

      จากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องสักการะโดยหน่วยงานต่างๆ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และอ่านประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ มีความตอนหนึ่งว่า

    “ตลอดพระชนม์ชีพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ พระราชทานพระเมตตาต่อชนทุกชั้น ทุกวัย ทุกเชื้อชาติและศาสนา แม้ในถิ่นทุรกันดาร ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนด้วยพระองค์เองทุกแห่งหน ถือได้ว้าพระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย ที่ได้พระราชทานความร่มเย็นให้พสกนิกรผู้ยากไร้โดยแท้...ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ และความสำนึกนี้จะตราตรึงอยู่กับปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป”

       ต่อมา ขบวนเคลื่อนมายังหอประชุมสมเด็จย่า เพื่อทำพิธีทางพระพุทธศาสนา เริ่มด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ถวายภัตตาหารและถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์และกล่าวอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

 |   |  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เฉลิมพระเกียรติ  |  2552 ครั้ง