ประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์รับทุนกองทุนการศึกษาเอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษาโครงการพิเศษ ข่าวทุนการศึกษา

ได้แก่

1. นางสาวดานิ  แซ่จัง สำนักวิชาการจัดการ

2. นายทักษ์ดนัย  พันธุ สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับสำรอง

1. นายภาสกร  เอื้อรักษ์โอฬาร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้น ขอให้ติดต่อรายงานตัวและรับทราบเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
ณ ห้อง 113 อาคาร D1
ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 053-916187 (พี่เบล)

  • 299 ครั้ง