เปิดรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการการประเมินความเสี่ยงและตอบโต้เหตุฉุกเฉินในห้องเรียนวิทยาศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการไม่เก็บค่าลงทะเบียน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท เปิดรับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการการประเมินความเสี่ยงและตอบโต้เหตุฉุกเฉินในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

หัวข้อการอบรม:

  • การประเมินความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย
  • แหล่งที่มาและการจัดการความเสี่ยงจากอันตราย
  • การประเมิน ลด และควบคุมความเสี่ยงจากอันตราย
  • การจัดทำแบบฟอร์มตรวจเช็คอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน
  • การจัดทำขั้นตอนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและฝึกปฏิบัติ

การอบรมสำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/kiaXB2H4gM2vsmiRA

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ (ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ)

โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8041-4

E-mail: special.cas@mfu.ac.th

  • 100 ครั้ง