ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษาภายนอก ข่าวทุนการศึกษา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

(กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

1. นางสาวนูรูลซูฟฬา  บือลายะ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

2. นางสาวนูรุลฮูดา  อดัมอิสฮาค สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นายมูฮัมมัดฟารุก  ยาชำนาญ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. นางสาวทิตารัตน์  ทองเกื้อ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

5. นางสาวฟิรดาวส์  ใจสมุทร สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้น ขอให้ติดต่อรายงานตัวเพื่อนัดหมายเข้ารับการสัมภาษณ์ 

ในกลุ่มไลน์ ตาม QR-code ที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ 053-916187 (พี่เบล)

 

  • 223 ครั้ง