รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2567 | MFU Scholarship of the academic year 2024

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข่าวทุนการศึกษา

[English Below]
รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2567
ครั้งที่ 1 วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน รหัส 66 - 62)
ครั้งที่ 2 วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2567 (สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน รหัส 67 - 62)

รายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร

ส่งเอกสารที่
ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
โทร 053-916187 (พี่มิ้น)

--------------------------------------------------


MFU Scholarship of the academic year 2024
1st round: March 11 - 15, 2024 (For student id 66 to 62)
2nd round: August 5-9, 2024 (For student id 67 to 62)
For more information and document downloading

Submit the document at
Student Welfare Department, D1 building, Room 113
on Monday - Friday, 8 a.m. - 4 p.m.
Tel. 053-916187 (P'Mint)

  • 3800 ครั้ง