ประชาสัมพันธ์สื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.
โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับชมได้ที่ :

1. https://drive.google.com/drive/folders/1vJtAdxHGT_Qcp1EdC7stcvq3oxRNYNiB?usp=drive_link 

2. https://www.youtube.com/@NACCThailandofficial/videos 

 

 

  • 3382 ครั้ง
  • #ITA