รับสมัครทุนการศึกษา มฟล. ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

            ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา มฟล. ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดด้านล่าง นำส่งเอกสารที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ชั้น 1 ห้อง 113  ตามกำหนดการในปฏิทินดำเนินงานทุนการศึกษา 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

นางสาวสุขศิริ  ขัตติยะ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 053-916186, 053-916187

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • รายละเอียดทุนการศึกษา
  • แบบคำขอรับทุนการศึกษา
  • ปฏิทินดำเนินงาน ครั้งที่ 2

 |   |  6044 ครั้ง