กิจกรรม CITS Open House 2024

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

อาจารย์ วิทยศักดิ์ รุจิวรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม CITS Open House 2024 ที่มี ดร.มาหะมะเซะบากอ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรม พิธีรับมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS)ISO/IEC 27001:2022 และยังมีบูธงาน CITS Open House 2024 และกิจกรรมเสวนา ‘โต๊ะหมู่ไอที’ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ที่บริเวณชั้น 3 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

  • 94 ครั้ง
  • #ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ