ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษาโครงการพิเศษ ข่าวทุนการศึกษา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

กองทุนการศึกษา เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ประจำปีการศึกษา 2566

1. นางสาวญาณาธิป สุนโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2. นางสาวดานิ แซ่จัง สำนักวิชาการจัดการ

3. นายทักษ์ดนัย พันธุ สำนักวิชาการจัดการ

4. นางสาวกัลยารัตน์ เสกสันติสกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. นายภาสกร เอื้อรักษ์โอฬาร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นางสาวภัทรลดา กิจผดุง สำนักวิชาจีนวิทยา

7. นางสาวปาริชาต สถิรนันท์ สำนักวิชาจีนวิทยา

นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นขอให้ติดต่อเพื่อรายงานตัวในกลุ่มไลน์ ตาม QR-code

 

ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-916186 (พี่เบล)
รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

 

  • 473 ครั้ง