มฟล. ร่วมช่วยเหลือชาวไร่สับปะรดรับซื้อ 14 ตัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วย อ.ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มฟล. เป็นตัวแทน คุณสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคุณสงคราม ชีวประวัติดำรงค์ กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มฟล. รับซื้อสับปะรดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดเชียงรายที่ขณะนี้มีราคาตกต่ำ จำนวนรวม 14 ตัน 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1066 ครั้ง
อธิการบดี