“สิ่งอันตรธานที่ต้องประสงค์” The desirable vanishing things ภายใต้ โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมทางการศึกษาในหัวข้อ “สิ่งอันตรธานที่ต้องประสงค์” The desirable vanishing things ภายใต้ โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 โดยเป็นกิจกรรม Workshop การทำศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ ซึ่งมีศิลปินกลุ่มปังร็อค ซุลาป จากรัฐซาบะฮ์ บนเกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย จำนวน 8 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกันอย่างมาก อาทิ กลุ่มศิลปินในจังหวัดเชียงราย สภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประชาชนทั่วไปที่สนใจงานศิลปะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

  • 306 ครั้ง