มฟล. ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566” เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรี่คลับ จ.เชียงราย Shotgun Start เวลา 12.00 น. (ออกรอบเวลาเดียวกัน)  ชิงรางวัล ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายทวิช เตะนาวากุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายสันติ ภิรมย์ภักดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า มฟล. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภทคือ ประเภททีม 4 คน ไม่จำกัดเพศ ค่าสมัคร 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และประเภทบุคคล แบ่งเป็น 3 ไฟลท์ ได้แก่ ไฟลท์ เอ บี และซี โดยค่าสมัครจะรวมค่ากรีนฟี แค็ดดี้ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอรวรรณ ชัยเรืองฤทธิ์ โทรศัพท์ 0-5391-6157 อีเมล orawan.cha@mfu.ac.th

คุณพรพิมล ล้วนศรีติสกุล โทรศัพท์ 02-237-8115 อีเมล hitech@hitechindustrialgroup.com

หมดเขตสมัครวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่: bit.ly/MFU_Golf2023 

  • 910 ครั้ง